preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

Natječaji

Natječaj

Autor: Renata Papec, 11. 11. 2020. 10:03

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.), te Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA  TZK – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učitelja s bolovanja, rad u MŠ Ivanec i PŠ Salinovec

 

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi,

 • elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije HZMO

 • domovnicu,

 • rodni list i

 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec).

Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u rok od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Škole, dostaviti na adresu škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu,ako budu pozvani, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

 

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

 

U Ivancu, 11, 11.2020. godine                                                                

                                    Ravnatelj: Damir Jagić, prof.

 

 

 [više]

REZULTATI NATJEČAJA OD 5. 10. 2020. ZA RADNA MJESTA UČITELJA/ICE:

Autor: Renata Papec, 6. 11. 2020. 09:37

UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 1. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), upražnjeno radno mjesto, rad u MŠ i PŠ

 2. UČITELJ/ICA  PRIRODE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 3. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i puno radno vrijeme, rad u MŠ i PŠ

 4. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u MŠ i PŠ

 5. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 6. UČITELJ/ICA  NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do kraja nastavne godine, rad u MŠ i PŠ

 7. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 8. UČITELJ/ICA  MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 9. RAČUNOVOĐA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesu za rad u našoj školi.

 

Nakon završenog postupka testiranja kandidata, Povjerenstva su predložila sljedeće kandidate/kinje, a na prijedlog ravnatelja Školski odbor je dao suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa sljedećim kandidatima/kinjama:

 

 • Za radna mjesta učitelja/ice Glazbene kulture: Ljiljana Lešnjak, Katarina Kljunić i Lucija Šambar

 • Za radno mjesto učitelja/ice Prirode i Biologije: Lidija Ribić

 • Za radna mjesta učitelja/ica Informatike: Ivana Plahtarić i Martina Brežni

 • Za radno mjesto učitelja/ice Engleskog jezika: Marina Đurasek

 • Za radno mjesto učitelja/ice Njemačkog jezika: Tena Kočet

 • Za radno mjesto učitelja/ice Razredne nastave: Tea Hrkač

 • Za radno mjesto učitelja/ice Matematike: Stella Mateša

 • Za radno mjesto računovođe: Irena Kuštelega

 [više]

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelj/ica Informatike, Razredne nastave te radno mjesto Računovođe Vijest ima dokument u privitku

Autor: Renata Papec, 20. 10. 2020. 07:14

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelj/ica

INFORMATIKE, RAZREDNE NASTAVE

te radno mjesto RAČUNOVOĐE

 

 

Poštovani,vrednovanje kandidata/tkinja prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica Informatike, Razredne nastave te radno mjesto računovođe.

koji su zadovoljili formalne uvjete i čije su prijave potpune provest će se

 26. listopada 2020. u 14,30 sati u prostorijama PŠ Tina Ujevića, Salinovec (na adresi Salinovec 19A).

Kandidati/tkinje koji nisu ispunili formalne uvjete i čije prijave nisu bile potpune bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

Molimo kandidate da OBAVEZNO telefonom ili mailom potvrde svoja dolazak na pisanu provjeru najkasnije do petka, 23. 10. 2020.  do 12,00 sati.

U privitku se nalaze Obavijesti i upute kandidatima.

 [više]

Natječaj

Autor: Renata Papec, 5. 10. 2020. 19:25

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.), te Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 2. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), upražnjeno radno mjesto, rad u MŠ i PŠ

 3. UČITELJ/ICA  PRIRODE i BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 4. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i puno radno vrijeme, rad u MŠ i PŠ

 5. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u MŠ i PŠ

 6. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 7. UČITELJ/ICA  NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do kraja nastavne godine, rad u MŠ i PŠ

 8. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 9. UČITELJ/ICA  MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 10. RAČUNOVOĐA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.- 10. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi,

 • elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije HZMO

 • domovnicu,

 • rodni list i

 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec).

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u rok od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Škole, dostaviti na adresu škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu,ako budu pozvani, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

 

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

 

U Ivancu, 5.10.2020. godine                                                                

                                    Ravnatelj: Damir Jagić, prof.

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 VIRTUALNE UČIONICE

Dragi učenici, u nastavku su linkovi do virtualnih učionica.

5.a 5. b 5. c 5. d 5. e
5. s 6. a 6. b 6. c 6. d
6. s 7. a 7. b 7. c 7. s
8. a 8. b 8. c 8. d 8. s

 

ŠETNJA ŠKOLOM

JELOVNIK
UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Poštovani roditelji i učenici u priloženim dokumentima možete pronaći  informacije i poveznice potrebne za upis u srednju školu.

 

Link na brošuru odaberi svoju školu, klikom na sliku brošure. Brošuru je moguće i preuzeti u priloženim dokumentima.

 

KALKULATOR PRIVATNOSTI

KALKULATOR PRIVATNOSTI

NA INTERNETU

Anketa

e-Sigurnost

Red Button

SIGURNIJE NA INTERNETU

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET

KONTAKT

os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Ulica akademika Ladislava Šabana 17,

42240 Ivanec

tel: 042 781 330,

fax: 042 781 330

KORISNI LINKOVI
MONOGRAFIJA

 

Zainteresirani za školsku monografiju mogu se obratiti u tajništvo škole.

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Pretraživanje portala


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec / Ulica akademika L. Šabana 17, HR-42240 Ivanec / os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr / ravnatelj@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr
preskoči na navigaciju