preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

Projekti eTwinninga 2020./21.

U svijetu likovnih umjetnika/Art in my heart

Autor: Suzana Jagić, 8. 6. 2021. 18:52

Mali povjesničari OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec sudjelovali su u eTwinning projektu "U svijetu likovnih umjetnika 3". Cilj je projekta uz upoznavanje umjetničkih likovnih djela i poticanje učenika na učenje i stvaranje vlastitih likovnih djela, razvoj socijalnih i građanskih kompetencija te inicijativnosti.  Aktivnosti projekta povezane su s kurikulumom redovne i dodatne nastave Povijesti 5. - 8. razreda.

TwinSpace projekta:

 
 [više]

Zidno slikarstvo Ivana Rangera na području sjeverozapadne Hrvatske

Autor: Suzana Jagić, 20. 4. 2021. 20:02

eTwinning projekt Zidno slikarstvo Ivana Rangera na području sjeverozapadne Hrvatske pokrenula je Štefica Pokorny iz Gospodarske škole Varaždin, a u razdoblju od veljače do travnja 2021. priključile su mu se i učenice osmih razreda u sklopu dodatne nastave iz Povijesti. Nastojale su saznati i istražiti o životu i stvaralaštvu Ivana Rangera te utvrditi u kojim je mjestima ostavio svoj likovni trag. U sklopu projekta posjetile su Donju Voću i Lepoglavu gdje se nalaze slike Ivana Rangera. Rezultat istraživanja dostupne literature iz školske knjižnice te izvora na internetu je prezentacija u digitalnom alatu Sway. Prezentaciju je izradila Iva Ribić, 8. d.Zidno slikarstvo Ivana Rangera na području sjeverozapadne Hrvatske

 [više]

Žene koje su mijenjale svijet

Autor: Suzana Jagić, 10. 3. 2021. 07:57

OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec obilježila je Međunarodni dan žena aktivnostima u sklopu eTwinning projekta "Žene koje su mijenjale svijet". U ponedjeljak, 8. ožujka 2021. organizirano je u 19.30 sati online druženje na kojem se željela naglasiti važna uloga žena u društvu te izdvojiti uspješno iskustvo ravnopravnosti i uključenosti naše sugrađanke Valentine Kraš u zanimljive speleološke aktivnosti. Ovim online druženjem i projektom općenito žele se predstaviti žene koje su se usudile biti drugačije, koje su slijedile svoje snove, talente i srce te tako postigle brojne uspjehe koji mogu biti nadahnuće i motivacija našim učenicima u oblikovanju boljeg i tolerantnijeg svijeta u kojem živimo.

 [više]

eTwin-safety& Herit@ge at risk

Autor: Suzana Jagić, 9. 2. 2021. 06:54

U ovom projektu učenici analiziraju materijale na platformi Europeana, naročito galeriju naslova „Naslijeđe u riziku“. Na taj način usvajat će znanja o ugroženoj kulturnoj baštini europskih zemalja tijekom prošlosti i danas. Predlagat će, također, načine njezina očuvanja.  Europeana je platforma s više od 58.059.677 umjetničkih djela, predmeta, knjiga, filmova i glazbe iz europskih muzeja, galerija, knjižnica i arhiva. Budući da je kulturna baština u stalnoj opasnosti od uništavanja, važno je učenike educirati o stalnoj potrebi njezine zaštite.

TwinSpace projekta:

https://twinspace.etwinning.net/121745/home

 [više]

A JOURNEY THROUGH THE WATER

Autor: Suzana Jagić, 9. 2. 2021. 06:49

U projektu učenici predstavljaju rijeku, jezero ili more svoje zemlje. Tijekom projekta stvaraju umjetničku galeriju o „Vodi i umjetnosti“, e-knjigu o „Vodi i glazbi“ te prezentaciju legendi o „Vodi kroz vrijeme“.Na kraju projekta učenici će izraditi kartu s video zapisima posjeta mjestima uz vodu koje će kao pravi vodiči predstaviti i ostalim partnerima u projektu. Također, izradit će i brošuru o posjećenom mjesto koristeći digitalni alat Canva.

TwinSpace projekta:

https://twinspace.etwinning.net/115542

 [više]

Pet koraka do istine

Autor: Renata Papec, 30. 1. 2021. 11:19

Učenici 5. do 8. razreda zajedno sa predmetnom učiteljicom informatike Renatom Papec uključili su se u međunarodni eTwinning projek "Pet koraka do istine".Cilj projekta je unaprijediti digitalne kompetencije naših učenika, poticati ih da preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost s naglaskom na osnaživanju i isticanju odgovornog ponašanja i digitalnog građanstva te općenito povećati znanje i razumijevanje problema koji se pojavljuju u području sigurnosti djece na internetu, kao i poučiti ih vrednovati i kritički analizirati različite medijske sadržaje kako bi znali tumačiti poruke (njihovu vjerodostojnost, pouzdanost i istinitost) u različitim medijima i na temelju njih donositi odgovorne odluke.

 [više]

Green Energy Saves the Earth

Autor: Suzana Jagić, 19. 1. 2021. 06:38

Paralelno uz Erasmus projekt učenici sudjeluju i na eTwinning projektu Green Energy Saves the Earth. Projekt nudi mogućnosti učenja o zelenim obnovljivim izvorima energije Zemlje: sunčevoj energiji, energiji vjetra i vode, geotermalnim i drugim izvorima u cilju smanjivanja ekološkog onečišćenja okoliša. Ujedno, projektom se žele popularizirati prirodne znanosti te zainteresirati učenike za praktične aktivnosti u kojima uče o zelenoj ekološkoj energiji.

 [više]

eTwinMap

Autor: Suzana Jagić, 14. 1. 2021. 21:08

U veoma zanimljivom i dinamičnom eTwinning projektu etwinMap sudjeluju učenici 6. d razreda. Cilj projekta je stvaranje zajedničke čudesne karte na način da učenici najprije prema zadanom modelu crtaju detektivsku priču u stripu. Tijekom nekoliko mjeseci provedbe projekta učenici crtaju pojedine epizode stripa koje nakon toga razmjenjuju s projektnim partnerom te potom snimaju video od sličica stripa projektnog partnera koji se izmjenjuju. Video snimaju na engleskom jeziku i na kraju na svom jeziku. Videozapisi sadrže dijaloge s crtežima učenika te se po završetku prenose na Google Map.

 [više]

Ljepote moje domovine/The beauties of my homeland

Autor: Suzana Jagić, 14. 1. 2021. 20:42

TwinSpace projekta: https://twinspace.etwinning.net/118164

U ovom projektu učenici kroz različita područja navode ljepote svoje domovine, razvijaju odgovorno ponašanje prema baštini te ljubav prema domovini. Međusobnom komunikacijom razvijaju osjećaj tolerancije, međusobnog poštivanja uz aktivno sudjelovanje u različitim načinima predstavljanja svoga zavičaja. Ljubav prema svom ivanečkom kraju učenici pokazuju pjesmom, slikom i riječima, a dio projekta ostvaruje se i u sklopu školskoga projekta „Moj grad u muzeju“.

 [više]

Živimo zeleno/Living greenly

Autor: Suzana Jagić, 14. 1. 2021. 20:18

Cilj projekta je stvaranje obrazovnih sadržaja koji će se u što većoj mjeri implementirati u školske kurikulume kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove te mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života. Projektom se posebice potiče volonterska aktivnost pojedinaca i skupina u društvu, kreativno-stvaralački rad te aktivna participacija djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne i šire zajednice. Putem takvih aktivnosti učenici stječu navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju.

U „zelene aktivnosti“ aktivno su uključeni učenici 6. d razreda i dodatne nastave iz Povijesti koje vodi učiteljica Suzana Jagić.

TwinSpace projekta:

https://twinspace.etwinning.net/120284/home

 

 [više]

Eko u mojoj školi

Autor: Melita Brodar, 14. 1. 2021. 20:02

Kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje koristimo.
Razvijat će se svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava "I ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet.
Produbiti znanja učenika na zanimljiv i kreativan način.
Poboljšati jezične i informatičke vještine učenika.

 [više]

U znanju raSTEM

Autor: Melita Brodar, 14. 1. 2021. 19:59

Projekt pod nazivom U znanju raSTEM osmišljen je s ciljem popularizacije znanosti među učenicima škole i zainteresiranom javnosti te poticanja kreativnosti učenika u području znanosti i
tehnologije. Ovim projektom želimo približiti znanstvene sadržaje putem predavanja, radionica, znanstvenog sajma svima zainteresiranima. Da bi poboljšali ishode učenja i trajnost znanja primijeniti ćemo različite nastavne metode usmjerene na učenike i njihovu aktivnu ulogu u samom projektu. 

 

 [više]

Webclassroom / Webučionica 2.0

Autor: Melita Brodar, 14. 1. 2021. 19:57

Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa. Krajnji cilj je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika. U sklopu Webučionice ostvaruju se i duža stručna tematska usavršavanja. Projekt je pokrenula učiteljica Sandra Vuk, a učiteljica Melita Brodar i učenici 7. i 8. razreda sudjeluju u projektu.

 

 [više]

CASTLES AND FORTRESSES IN MY COUNTRY

Autor: Suzana Jagić, 7. 1. 2021. 09:09

Cilj eTwinning projekta je da učenici koji su u njega uključeni razvijaju digitalne vještine, izrađuju prezentacije, plakate i druge multimedijske sadržaje, stvaraju makete od drveta ili kartona te upoznaju dvorce u svojim zemljama. Također, učenici kroz projekt suradničkim radom stječu znanja i o dvorcima i utvrdama škola partnera u projektu, ali i arhitekturu povezujući znanja iz različitih predmeta. U projekt su uključeni učenici šestih i osmih razreda u sklopu redovne i dodatne nastave Povijesti.

 [više]

WEBCLASSROOM/Webučionica 2.0

Autor: Suzana Jagić, 7. 1. 2021. 08:59

Webučionica je projekt stjecanja digitalnih vještina uz niz webinara formiranih u obliku „korak po korak“ pristupa. Cilj projekta je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika. U sklopu Webučionice ostvaruju se i duža tematska usavršavanja. Projekt je pokrenula Sandra Vuk. Učiteljica Suzana Jagić u projekt je uključena s učenicima šestih i osmih razreda u sklopu redovne nastave Povijesti te s učenicima koji polaze dodatnu nastavu Povijesti.

 [više]

Žene koje su mijenjale svijet

Autor: Suzana Jagić, 7. 1. 2021. 08:46

Ovaj je projekt namijenjen učenicima osnovne škole od 4. do osmog razreda s ciljem upoznavanja položaja žena u društvu kroz prošlost. Učenici u projektu istražuju o pojedinim ženama koje su svojim radom i djelovanjem utjecale na promjene u društvu s naglaskom na zavičajnu povijest. U projektu sudjeluju učenici osmog razreda te je usklađen s kurikulumom nastave Povijesti.

Twinspace projekta:

https://twinspace.etwinning.net/121594/pages/page/1033653

 [više]

Metalci u prapovijesti/Metalheads in prehistory

Autor: Suzana Jagić, 5. 1. 2021. 20:09

Ovim se projektom istražuju prapovijesni lokaliteti u lokalnoj, nacionalnoj i europskoj povijesti projektnih partnera. Projekt je u potpunosti implementiran u kurikulum nastavnog predmeta Povijest, školski kurikulum te kurikulum MPT-a. Cilj projekta je upoznavanje zajedničkih europskih korijena koji sežu u razdoblje metalnoga doba.

Twinspace projekta:

https://twinspace.etwinning.net/121667/home

Facebook stranica projekta:

https://www.facebook.com/groups/2769926773228014

 [više]

Mountains are life, let's keep them safe

Autor: Suzana Jagić, 12. 6. 2020. 13:57

https://twinspace.etwinning.net/91902/home

Planine zauzimaju oko 22% ukupne površine Zemlje. Omogućuju važna sredstva: pitku vodu, hranu i energiju. Stanovništvo planinskih područja ima tradiciju i kulturu koja je važna za poboljšanje života i poboljšanje lokalne ekonomije. U ovom projektu učenici će upoznati planinu uz koju žive te kako je sačuvati za buduće generacije. Cilj ovog projekta je utjecati na svjesnost učenika o važnosti planine za život. Pokrenula ga je Suzana Jagić i Svetlana Mioković Tomeska.

 [više]

Historija matematike/History of mathematics

Autor: Suzana Jagić, 8. 6. 2020. 14:47

Projekt „Historija matematike“/“History of mathematics“ bavi se proučavanjem povijesnih razdoblja u kojima su živjeli znanstvenici matematičari koji su dali veliki doprinos matematici kao znanosti. Pokrenule su ga Mirela Avdibegović, učiteljica Matematike iz Sarajeva i Suzana Jagić, učiteljica Povijesti. Učenici su tijekom trajanja projekta samostalno ili u paru istraživali zadatke matematičara i odgovarajuće činjenice o razdoblju u kojem su matematičari živjeli. Rezultate svojih istraživanja ostalim sudionicima projekta predstavili su kreiranjem plakata, kratkih videozapisa i stripova.

 [više]

European Museums Tour

Autor: Suzana Jagić, 8. 6. 2020. 13:08

https://twinspace.etwinning.net/93503/home

U projektu su sudjelovali učenici od 8 do 15 godina koji su izradili interaktivnu i suradničku kartu koristeći digitalni alat Tour Builder. Na karte su  prenijeli videozapise i druge materijale svog posjeta muzejima. Na kraju su i kreirali suradničku igru ​​upitnika na engleskom jeziku koja se odnosila na posjet muzejima. U projektu su sudjelovali učenici petih i sedmih razreda naše škola na način da su povezali projektne aktivnosti sa školskim projektom „Moj grad u muzeju“. Projektne aktivnosti provođene su i za vrijeme nastave na daljinu.

 [više]

Celebrate women's international day

Autor: Suzana Jagić, 13. 1. 2020. 07:21

Projektom se kroz različite aktivnosti projektnih partnera želi obilježiti Međunarodni dan žena. Učenici će uoči toga datuma kroz različite zagonetke i kvizove pokazati što su naučili o poznatim ženama iz lokalne, nacionalne, europske i svjetske povijesti. Rezultat projekta trebao bi biti digitalni časopis izrađen u web 2.0 alatu MadMagz te suradnička pjesma u akrostihu.Surađujući na projektu učenici upoznaju poznate žene i njihovo djelovanje u različitim zemljama. Pri tome razvijaju vještine čitanja, pisanja, kreativnost i jezične vještine, kao i vještine suradnje.

 [više]

Creatively about artistic and entertaining heritage

Autor: Suzana Jagić, 13. 1. 2020. 07:20

U ovom su projektu na kreativan način i pomoću digitalnih alata učenici predstavili kulturnu baštinu mjesta u kojem žive. Naglasak je stavljen na umjetničku i zabavnu baštinu te njezin doprinos oblikovanju europskog identiteta.  Aktivnostima je obilježen Dan europske baštine 2019. godine. Projekt je pokrenula učiteljica Povijesti Suzana Jagić, a aktivno mu se priključilo više od 40 učitelja iz različitih zemalja.

 [više]

Christmas in Europe

Autor: Suzana Jagić, 13. 1. 2020. 07:00

 Kratki e-Twinning projekt „Christmas in Europe“ provodili su učenici V. d razreda s razrednicom Suzanom Jagić. Božić se slavi u čitavoj Europi te je dobra prilika da se e-Twinning projektom upoznaju različite europske zemlje i njihova božićna tradicija. Projekt je ujedno dao priliku da učenici sa svojim prijateljima iz Poljske, Njemačke, Austrije, Češke, Italije i Francuske razmijene tradicionalne božićne ukrase čemu su se posebno radovali. Pristiglim božićnim ukrasima e-Twinneri uljepšali su razredni te pano u predvorju škole.

 [više]

„Our Tree of Wishes“

Autor: Suzana Jagić, 29. 12. 2019. 18:33

Međunarodni eTwinning projekt „Our Tree of Wishes“ u svoje je aktivnosti uključio čak 209 projektna partnera s velikim brojem aktivnosti u koje su se u rujnu 2019. uključili učenici sedmih i osmih razreda s učiteljicom Suzanom Jagić. Projekt traje do siječnja 2020., a cilj mu je stvaranje suradničkog „Stabla želja“ uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. Projektni partneri nastojat će kreirati pravo ili nacrtano „Stablo želja“ koje će ukrasiti čestitkama koje su napisali  učenici. Želje su napisali na engleskom jeziku te učitali na stranice projekta u pdf formatu. Svaka škola pripremila je čestitke za ostale sudionike projekta. U konačnici projekta učenici će izabrati najbolje „Stablo želja“.

 [više]

Kemija i povijest se vole

Autor: Melita Brodar, 7. 11. 2019. 11:30

Početkom listopada učiteljica Melita Brodar pokrenula je međunarodni projekt Kemija i povijest se vole. Projekt će trajati do kraja školske godine. Aktivnosti projekta biće povezane sa sadržajima iz kemije i povijesti. Na ovaj način razmjenjujemo ideje učeći jedni od drugih. Učenici će radeći individualno ili u paru napraviti svoje virtualno putovanje na kojem će nas upoznati s različitim mjestima, gradovima, predstaviti će neke znamenitosti tog mjesta ili grada, neke povijesne sadržaje, a isto tako zamišljeni grad će povezati sa nekim kemijskim sadržajem (kemičar, zagađenje, kemijski elementi i sl.)

 [više]

Our countries between the two World Wars

Autor: Suzana Jagić, 10. 8. 2019. 12:34

Projekt "Our countries between the two World Wars" tematizirao je problematiku stogodišnjice završetka Prvoga svjetskog rata (1918. - 2018.). Trajao je od rujna 2018. do početka veljače 2019. godine, a uključivao je osam sudionika iz Danske, Albanije, Rumunjske, Francuske, Njemačke i Hrvatske. U projektu je prikazano sudjelovanje pojedinih zemalja u Velikom ratu, posljedice koje su nastupile u međuratnom razdoblju te položaj zemalja za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

 [više]

Our Cultural Heritage-Where the past meets the future

Autor: Suzana Jagić, 6. 8. 2019. 12:06

Projekt "Our Cultural Heritage-Where the past meets the future" govori o kulturnoj baštini zemalja sudionika u ovom projektu s ciljem osvještavanja zajedničke kulturne baštine.  Spoznaje o različitim aspektima hrvatske kulturne baštine učenici su podijelili s partnerskim školama koristeći pri tome različite web 2.0 alate. Prezentirali su materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu te realizirali edukativne posjete pojedinim baštinskim ustanovama. Provodeći intervjue sa starijim članovima obitelji istraživali su o baštinskim elementima u prehrani, odijevanju, tradicijskim igrama i običajima.

 [više]

The Mediterranean is served: diet, recipes, traditions, tales

Autor: Suzana Jagić, 6. 8. 2019. 12:03

Projekt "The Mediterranean is served: diet, recipes, traditions, tales" pokrenula je učiteljica Povijesti Suzana Jagić s kolegicom Robertom Signorino iz Italije. U projekt se uključilo šest škola iz mediteranskih zemalja: Italije, Španjolske, Portugala, Grčke i Hrvatske. OŠ I. K. Sakcinskog, Ivanec bila je jedina škola iz Hrvatske koja je sudjelovala u ovom projektu. Cilj projekta bio je da učenici iz navedenih zemalja otkrivaju, spoznaju i uvažavaju zajedničke kulturne korijene zemalja partnera i to kroz istraživanje mediteranske prehrane koja se vodi kao nematerijalno dobro UNESCO-a te kroz istraživanje tradicija povezanih s konzumacijom hrane što ujedno predstavlja element kulturnog identiteta zemalja sudionica.

 [više]

MALI I VELIKI ISTRAŽIVAČI

Autor: Melita Brodar, 25. 7. 2019. 09:37

U drugom polugodištu učiteljice Marina Novak i Melita Brodar pokrenule su projekt Mali i veliki istraživači. Cilj projekta bio je razvijanje interesa za prirodne predmete, trebao je potaknuti učenike na izvođenje praktičnog rada, opažanje na temelju izvedenog pokusa te donošenje zaključaka. Učenici su sudjelovali na raznim radionicama, izvodili pokuse, slušali predavanja te se kreativno izražavali.

 [više]

Sh@ring culture through national symbols - exchanging European souvenirs

Autor: Suzana Jagić, 10. 6. 2019. 08:30

U ovom projektu sudjeluje 29 učitelja iz različitih država Europe. Osnivačice su mu učiteljice iz Poljske i Portugala. Svaka je država predstavila svoje nacionalne simbole te potom provodila suradničke aktivnosti kako bi učenici što bolje upoznali obilježja drugih zemalja, njihove sličnosti i razlike. Učenicima najzanimljiviji dio ovog projekta bila je međusobna razmjena suvenira te drugih informacija o državama škola partnera.

 [više]

Famous people in Europe

Autor: Suzana Jagić, 28. 4. 2019. 21:05

„Famous people in Europe“ međunarodni je projekt u koji su se uključili učenici šestih, sedmih i osmih razreda ivanečke osnovne škole s učiteljicom Povijesti Suzanom Jagić. Cilj projekta je predstaviti i upoznati značajne osobe iz Europe iz područja povijesti, znanosti, umjetnosti, politike, sporta i drugih područja, a koje su svojim radom utjecale na stvaranje zajedničke europske povijesti. Ovim su projektom učenici razvijali vještine timskog rada, kreativnosti, rješavanja problema, komunikacije, prezentacije i IKT-a.

 [više]

STEM Adventski kalendar

Autor: Renata Papec, 12. 3. 2019. 08:17

Naša škola uključila se tijekom prosinca u projekt STEM Adventski kalendar kojeg su pokrenule profesorice Mirjana Špoljar i Lana Šarić, profesorice na VII. gimnaziji u Zagrebu. Cilj projekta bio je ispuniti dane od početka prosinca do Božića rješavanjem problema s područja STEM-a u vezi s Božićem i svakodnevnim životom. Na taj način će učenici primijeniti znanje iz učionice u svakodnevnim situacijama i razviti kritičko mišljenje i rješavanje problema.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

Projekt „Internacionalizacija škole sa inovativnim metodama i IKT“

 

Ovaj projekt zasnovan je na KA1 Erasmus + projektu. Puni naziv projekta je „Internacionalizacija škole kroz inovativne metode i veće korištenje IKT-a u nastavi“. Projekt je nastao nakon što su sudionici mobilnosti u Češkoj dobili zadatak prenijeti nova znanja u svojim školama. U projekt su se u većoj mjeri uključili učitelji iz Srbije te dio učitelja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Makedonije. Na poziv autorice projekta Slađane Đokić, učiteljica Suzana Jagić predstavila je zadatke vezane za Povijest i metodu terenske nastave koju uvelike primjenjuje u nastavi. U diseminacijskom postupku proveden je kraći kviz za sve sudionike u projektu.


Projekt „Naša kulturna baština, Our Cultural Heritage“

Riječ je o još jednom ovogodišnjem eTwinning projektu na temu kulturne baštine kojim se kao škola aktivno uključujemo u obilježavanje 2018. – godine kulturne baštine.

Poznajemo li dovoljno kulturnu baštinu koju smo naslijedili od naših predaka? Hoćemo je li uspjeti ostaviti u naslijeđe svojim potomcima? 

Na ta i slična pitanja zajedno sa školama partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine tražili smo odgovore istraživanjem, suradnjom, učeći jedni od drugih, u našim učionicama, na otvorenom i online. Svojim partnerima ivanečki su eTwinneri pod mentorstvom Suzane Jagić predstavili kulturnu baštinu ivanečkog kraja – ivanečku tradicionalnu kuću, odjeću, jela, zanimanja, igračke, kulturno – povijesne spomenike, baštinu zavičajne prirode, autohtone i zaštićene biljke. Sudjelovali su  aktivno i u izradi rječnika s tradicijskim pojmovima o arhitekturi, lončarskim predmetima te svadbenim običajima. Ovaj su projekt povezali i s aktivnostima provođenim u sklopu natječaja Turističke kulture 2018. i ovogodišnjom temom „Ča, kaj, što“ kojem je cilj osvještavanje i učenje o ulozi baštine, kulturnih i prirodnih vrednota svog zavičaja i domovine uz prepoznavanje njihovih razvojnih potencijala, prije svega u vlastitom okruženju osobito s naglaskom na važnost turizma.

Radom na ovom projektu dali smo svoj doprinos očuvanju kulturne baštine koja nas okružuje, ostavljajući materijale budućim generacijama i svim onima koji žele saznati više o našoj kulturnoj baštini kao dijelu europske kulturne baštine.

Suzana Jagić's Slidely Gallery by Slidely Photo Gallery


2018. – godina kulturne baštine

Projekt „Heritage: Our Passport for the Future“

U projektu "Heritage: Our Passport for the Future" aktivno je sudjelovao tim sastavljen od 12 učenika 5. i 7. razreda dok se u pojedine etape uključivao i veći broj učenika navedenih razreda (glasanje pomoću Mentimetra i sl.). Projekt je povezao 64 sudionika, učenika i njihovih mentora iz Grčke, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Italije, Srbije, Turske, Poljske, Portugala i Rumunjske. Trajao je od veljače do lipnja 2018. godine. Učenike je mentorski vodila učiteljica Suzana Jagić.


 

„Creative Museum Visit“

eTwinning projektom "Creative Museum Visit" učenici su proširili svoje znanje o hrvatskoj i europskoj kulturnoj baštini te uočili njihove sličnosti i razlike. Time su ujedno dali i svoj doprinos obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. Uključio je 32 sudionika iz 6 država, a trajao je od travnja do lipnja 2018. godine. Naša je škola bila jedini predstavnik u projektu iz Hrvatske. Radeći na projektu učenici su pod mentorskim vodstvom učiteljice Suzane Jagić istraživali vlastitu prošlost čiji su ostatci pohranjeni u različitim muzejskim institucijama. Istražujući, postajali su svjesni kako je naša prošlost dio europske te da je važno poznavati europske jezike i koristiti različite IKT vještine i web 2.0 alate kako bi ostalim sudionicima u projektu predstavili svoje rezultate istraživanja.


Završetak eTwinning projekta

HERstory: remarkable women in our countries' local and national history

Na portalu eTwinning, koji je namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole, ivanečki su povjesničari, učenici sedmih razreda, pod mentorstvom učiteljice Suzane Jagić sudjelovali u projektu HERstory: remarkable women in our countries' local and national history. Projekt je trajao od listopada 2017. do lipnja 2018., a, osim naše škole, u njega su bile uključene dvije talijanske škole iz gradova Rim i Massa te poljska škola iz mjesta Trzemneszmo.  Tijekom projekta učenici su najprije svojim partnerima predstavili sebe, školu i grad Ivanec pri čemu su od samog početka bili educirani o sigurnosti na Internetu te načinima korištenja različitih web 2.0 alata. Sami su odabrali alate koji su im najviše odgovarali za provođenje pojedinih aktivnosti. Već u studenom 2017. provodili su istraživanje vezano uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog) koji su potom i obilježili u školi, dok su u ožujku 2018. slanjem virtualnih cvjetova mimoze svojim školama partnerima te njihovim učenicama i učiteljicama obilježili Međunarodni dan žena (8. ožujka).

Božićno i novogodišnje vrijeme obilježili su prigodnim čestitkama na engleskom jeziku pomoću kratkih filmova i alata Voki. Do Valentinova, 14. veljače, izabrali su zajednički logo projekta. S ponosom ističemo da je čak 63 glasa dobio logo koji je izradila Tea iz naše škole. Nadalje, učenici su promišljali i što čini žene iz nacionalne i opće povijesti posebnim i izvanrednim, dok su najviše vremena proveli istraživajući zasluge pojedinih hrvatskih žena od kojih su učenici izdvojili Ivanu Brlić-Mažuranić, Janicu Kostelić te našu Ivančanku, Pavicu Hrazdira. Predstavili su ih našim partnerima u projektu. Reakcije su bile veoma pozitivne, a posebice ih je oduševila informacija da su učenici iz Masse pronašli na Internetu bajke Ivane Brlić-Mažuranić koje su potom i pročitali u školi. Rezultate istraživanja o ženi iz lokalne povijesti, Pavici Hrazdira, prezentirali su također i u travnju 2018. na Noći knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Gustav Krklec“ u Ivancu te na manifestaciji Kliofest u Ivancu, u svibnju 2018. godine.

Na kraju projekta nastala je zajednička pjesma o ženama te poster o izvanrednim ženama. Naučili su kako su one, usprkos svim ograničenjima koja su im bila nametnuta, ipak uspjele pronaći dostojno mjesto u vremenu i društvu u kojem su živjele i djelovale. Također, ovim su projektom učenici nastojali promišljati i o trenutnom položaju žena u našim zemljama te o tome govoriti u školi i šire.

Odlična komunikacija svih partnera u projektu najavila je nastavak suradnje početkom sljedeće školske godine.

(S. J.)

Suzana Jagić's Slidely Gallery by Slidely Photo Gallery


Pink Shirt Day

 

Projekt Pink Shirt Day osmislile su i pokrenule sa svojim eTwinning timovima učiteljica razredne nastave, Marina Novak i Celina Swiebocka, učiteljica ZSG-Gimnazjum w Jazowsku iz Poljske. Kreativne i zanimljive aktivnosti  sa svojim eTwinning timom 7. d razredom provela je i učiteljica povijesti Suzana Jagić. U projektu su sudjelovali učenici i učitelji iz Hrvatske, Poljske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.

O PROJEKTU

Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Pokret je nastao u Kanadi potaknut dirljivom pričom srednjoškolca koji je u znak podrške majci oboljeloj od raka odlučio u školu obući ružičastu majicu čime je postao žrtva nasilja. U znak potpore u pomoć mu je priskočila grupa dječaka koji su podijelivši ružičaste majice školom odaslali poruku o važnosti tolerancije i nenasilničkog ponašanja. Njihova poruka uskoro je poprimila globalni karakter.

 

Ciljevi

Ovim projektom skrenuli smo pažnju na problem vršnjačkog nasilja i ukazali da se ono događa ovdje i sada. Cilj je bio podučiti i naše učenike o raširenosti nasilja među vršnjacima, naučiti prepoznati nasilje među djecom i poučiti ih kako nasilje nije rješenje i način komunikacije.

 

RADNI POSTUPAK

Projekt smo proveli tijekom veljače i ožujka 2018., a bio je podijeljen u nekoliko etapa. Svaka škola je formirala svoj tim učenika koji su izmjenjivali informacije i iskustva u pojedinim fazama projekta. U prvoj fazi projekta učenici su koristili različite izvore znanja kako bi saznali gdje i zašto je nastao pokret koji je poprimio globalni karakter. U sljedećoj etapi učenici su proveli  kreativne aktivnosti na zadanu temu. Učenici su proveli radionice i osmislili jednostavnu plesnu koreografiju na pjesmu prigodne tematike. Učenici i učitelji prikazali su način kako je obilježen Dan ružičastih majica u njihovoj školi. U završnoj fazi projekta učenici su koristeći različite web 2.0 alate osmislili video kojim su uputili riječi podrške u borbi protiv nasilja.

 

REZULTATI

Ovim projektom učenici su pokazali jasan stav nulte stope tolerancije na (vršnjačko) nasilje. Aktivnostima koje su proveli potican je pozitivan stav i jedinstvo. Provedbom projekta i sudjelovanjem u različitim aktivnostima upozoreno je na problem vršnjačkog nasilja, sve raširenijeg u školama diljem svijeta. Suradnjom različitih škola učenici su razvili komunikaciju između članova različitih radnih skupina te promicali humane odnose među ljudima.

 

Aktivnosti

 

 3. c razred

 

7. d razred

 

  • Upoznali smo se s učenicima iz različitih država.

  • Predstavili smo našu školu.

  • Izradili smo prezentaciju i video uratke te koristili različite izvore znanja kako bi saznali gdje i zašto je nastao pokret koji je poprimio globalni karakter.

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/360437

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/362570

  • Organizirali smo i prikazali kreativne radionice povodom Dana ružičastih majica

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/360828

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/362581

  • Nakon prigodnih radionica uredili smo pano u razredu i predvorju škole.

 

 

  • I ove godine u našoj školi obilježili smo Dan ružičastih majica – program  prevencije vršnjačkog nasilja, poznatiji kao Pink Shirt Day.

  • Učenici  od 1. do 4. razreda pisali su  poruke prijateljstva o nenasilju na pripremljene kartonske ružičaste majice uz prethodni poticaj rečenicama o nenasilju. Pomoću PowerPoint prezentacije učenici su saznali zašto taj dan nosimo ružičaste majice. Majice s porukama izložene su u predvorju škole.

  • Učenici od 5. do 8. razreda proveli su radionicu Prelazak crte te o aktivnostima izradili PowToon prezentaciju

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/362581

  • Dan smo završili pjesmom i plesom.

  • Uvježbali smo i snimili spot!

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/362410

https://twinspace.etwinning.net/61631/pages/page/364158


eTwinning projekt eTwinningowy kalendarz adwentowy/eTwinningov adventski kalendar

Projekt eTwinningowy kalendarz adwentowy/eTwinningov adventski kalendar osmislile su i pokrenule sa svojim eTwinning timovima Celina Swiebocka, učiteljica ZSG-Gimnazjum w Jazowsku iz Poljske i Suzana Jagić. Njihova suradnja započela je nakon mrežne edukacije u studenom 2017. Learning Event 2017: Let’s start eTwinning! Velik broj zanimljivih i kreativnih aktivnosti u projektu sa svojim eTwinning timom III. c razreda provela je i učiteljica Marina Novak.

U projekt se uključilo 17 učitelja ponajviše iz Poljske i Hrvatske budući da je i osmišljen kao dvojezični projekt na poljskom i hrvatskom jeziku s temom božićne tradicije u različitim zemljama Europe. Zahvaljujući suradnji, sudionici su naučili mnogo toga o elementima kulture drugih zemalja, poboljšali su svoje komunikacijske vještine i ICT alate, naučili su raditi u timu te suradnički rješavati dodijeljene im zadatke vodeći računa o sigurnom pretraživanju materijala na Internetu. Rezultat projekta je nastanak interaktivnoga adventskog kalendara u čiju su se izradu i rješavanje postavljenih zadataka veoma aktivno uključili ivanečki eTwinneri od III. do VII. razreda.

Projektne aktivnosti:

U izboru najljepšeg logotipa projekta pobijedio je logo kojeg je izradila Nika Krtanjek iz V. b

Interaktywne zadania adwentowe/Interaktivni zadatci iz Adventskog kalendara

https://www.thinglink.com/scene/993417405759750145

Tradycyjne potrawy świąteczne/Tradicionalna jela Božića

Nasze szkolne świętowanie/Božićno ozračje u našoj školi

Karneval

Pisma

Listy z Chorwacji from CelinaSw on Vimeo.

Evaluacija


Christmas time

Christmas time je kraći projekt proveden u božićno vrijeme sa školama partnerima iz Španjolske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Poljske, Ukrajine, Češke i Hrvatske. U njemu je sudjelovalo 16 učitelja sa svojim timovima. Cilj mu je bio upoznavanje učenika s različitom božićnom tradicijom europskih država kako bi u budućnosti postali građani Europe koji poštuju, uvažavaju i cijene različitosti. Tim iz Hrvatske vodila je učiteljica Suzana Jagić.

Božićno je vrijeme najljepši dio godine. Sa školama partnerima podijelili smo blagdansko ozračje koje je vladalo u našoj školi i našemu gradu u prosincu 2017. godine. Pokazali smo im tradicionalne običaje proslave sv. Nikole te božićne običaje pri tome uvažavajući tradiciju drugih zemalja. Prezentirali smo božićnu dekoraciju škole i grada te različite prigodne predmete izrađene na božićnim radionicama u školi. Pri tome smo koristili različite web 2.0 alate. Iako nije bilo planirano ovim projektom, jako nas je razveselila božićna čestitka koju smo primili čak iz Španjolske!

U projektu smo PowerPoint prezentacijom predstavili naš grad, a za projekt smo izradili puzzle koristeći pri tome i sliku tradicionalnoga božićnog nakita, licitarska srca. Izradu božićnog nakita, koristeći pri tome i reciklirani materijal, postavili smo na Padlet. Recikliranim čizmicama te čestitkama učenika izrađenim u Bojanju obilježili smo blagdan sv. Nikole te pokazali koji se običaji vežu za toga sveca u Hrvatskoj. Svim sudionicima u projektu eTwinneri  VII. razreda uputili su putem videa i alata Voki božićnu čestitku na engleskom jeziku. Sve naše aktivnosti u projektu objedinili smo video filmom Christmas time in Ivanec.

Vida from Marina Novak on Vimeo.

 

Novi eTwinning projekti u šk. god. 2017./2018.

HERstory: remarkable women in our countries' local and national history

 

Projekt ivanečkih povjesničara e-Twinnera, učenika sedmih razreda, provodi se u suradnji s e-Twinnerima iz Italije (Massa, Rim) i Poljske (Trzemeszno). Traje tijekom šk. god. 2017./2018.

Projektom se nastoji doći do podataka o ženama u lokalnoj i nacionalnoj povijesti zemalja partnera koje su istaknule svoju hrabrost i odlučnost u pronalasku njihovog mjesta u društvu usprkos svim ograničenjima koja su im nametnuta. Istraživanja provode sami učenici, a saznanja do kojih dolaze podijelit će s školama partnerima, naglašavajući istovremeno trenutni položaj i ulogu žena u pojedinim zemljama.

1.

Napravljeno pomoću Padleta

https://padlet.com/r_signorino/UN_International_Day

2.

https://youtu.be/UjiBDoBpkds

3.

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/79/279/47279/images/b91255de6.gif

4. Naš pobjednički logo


Projekt „Let's make crafts“

Prvi eTwinning projekt koji je ove školske godine započela učiteljica Povijesti Suzana Jagić nosi naziv „Let's make crafts“. Projekt u školi provodi unutar sekcije učeničke zadruge „Tragom ivanečke baštine“ i s eTwinnerima sedmih razreda. Cilj projekta je kroz kreativnost i zabavu izraditi različite unikatne predmete recikliranjem različitih materijala te ih predstaviti u školi, roditeljima i drugim eTwinnerima (iz različitih projekata). Aktivnosti u projektu provode se od rujna 2017. do lipnja 2018. godine, a provodi ih ukupno 47 učitelja iz Grčke, Poljske, Ukrajine, Albanije, Turske, Portugala, Armenije, Španjolske, Tunisa, Latvije, Italije, Gruzije, Srbije, Rumunjske, Slovačke, Bugarske i Hrvatske. Ivanečka osnovna škola jedina je škola iz Hrvatske koja sudjeluje u projektu.

Do kraja 2017. godine kroz projekt smo predstavili različite aktivnosti poput zanimljivih radionica izrade božićnih čestitaka i drugih unikatnih predmeta korištenjem recikliranog materijala. Aktivnosti su prezentirane i putem videa izrađenog u Movie Makeru. U projektu smo pokazali i unikatnu maketu Betlehema izrađenu u školskom projektu kojeg je inicirala Nataša Roginek. Svim sudionicima projekta uputili smo prigodne božićne i novogodišnje čestitke na engleskom jeziku koristeći različite web 2.0 alate.


Projekt „European Penpal Club“

Osim eTwinnera sedmih razreda ivanečke osnovne škole koje vodi učiteljica Suzana Jagić, u projektu sudjeluje još po jedna škola iz Slovačke, Češke i Francuske. Kako bi razvili nova prijateljstva s učenicima i školama iz drugih država Europe te unaprijedili vještinu pisanja i govorenja na engleskom jeziku, eTwinneri će timskim radom tijekom godine školama partnerima poslati pisma, čestitke i postere s različitim temama. Pri tome će upoznavati različite europske nacije, njihovu kulturu, jezik i običaje te unapređivati upotrebu različite tehnologije. Ujedno, kroz projekt se naglašava i tema sigurnosti na Internetu. Zanimljive aktivnosti u projektu traju kroz cijelu šk. god. 2017./2018. i provode se kroz projektne mjesečne teme u kojima se predstavljaju učenici, škola, grad u kojem se nalazi škola, božićni i uskrsni običaji, tradicionalna hrana, događaji obilježavanja Dana Europe, aktivnosti izrade loga projekta i druge teme. U provođenju aktivnosti eTwinnerima pomaže i učiteljica Engleskog jezika, Bojana Zaplatić.

Do kraja prvog obrazovnog razdoblja ivanečki su eTwinneri predstavili sebe, svoju školu, grad Ivanec, sudjelovali su u izradi loga projekta, a putem zanimljivih prezentacija pokazali su kako se u školi obilježava Dan zahvalnosti i sveti Nikola. Predstavili su božićne običaje ivanečkoga kraja te čestitali na engleskom i hrvatskom jeziku Božić i novu godinu svim sudionicima projekta. Ipak, najviše su se veselili pismima, čestitkama i posterima koji su stizali od naših prijatelja iz Slovačke, Češke i Francuske!

Škole u projektu

Penpal tim Ivanec, Hrvatska

https://youtu.be/1EU3tT7ZPc0

Prijedlog hrvatskog tima za logo projekta

Logo izradio Simon Kušter

Pisma projektnih partnera


Projekt Obilježavanje dječije nedjelje 

 

https://animoto.com/play/89DaSpU7qd1KfscjvrLljg


Svjetski dan pošte

Projekt eTwinninga je realiziran na Satu razrednika VII. d razreda.

Korištenjem mrežnih stranica škola partnera učenici su saznali podatke o gradovima i mjestima u kojima se nalaze škole koje su sudjelovale u projektu.

Učenici su samostalno nabavili razglednice Ivanca koje su usporedili sa starijim razglednicama. Najzanimljivije je bilo sastavljanje teksta razglednica i njihovo slanje poštom.

U projektu su koristili različite web 2.0 alate.

Projektom je obilježen Svjetski dan pošte 2017. u sklopu kojega je održano i veoma zanimljivo predavanje o filateliji te formiranje nove izvannastavne aktivnosti u školi pod nazivom Filatelistička grupa.


Let's share our summer

Projekt "Let's share our summer" kraći je eTwinning projekt s trajanjem tijekom ljetnog odmora učenika. Započeo je krajem svibnja 2017., a završetak je planiran početkom nove šk. god. 2017./2018. Usprkos kraćem trajanju, projekt je povezao velik broj sudionika (292 sudionika: 259 učitelja, 22 učenika).

Velik broj prijavljenih sudionika govori o zanimljivosti teme "Ljeta". U projektu su sudjelovala djeca različite dobi (od vrtićkog uzrasta do učenika dobi 13 god.). Osnovni jezik komunikacije bio je engleski  pri čemu su učenici unapređivali svoje jezične kompetencije koristeći ponajprije pisani izričaj. Na zanimljiv i kreativan način učenici VII. d razreda pod mentorstvom razrednice Suzane Jagić podijelili su svoje  aktivnosti tijekom ljeta. Rezultat zajedničkog rada je eBook i videofilm.

Vidi: https://youtu.be/E7peN7mvcJ8


Hearts  & Valentines

eTwinneri V. i VI. razreda sudjelovali su u međunarodnom projektu Hearts & Valentines koji je završio krajem veljače 2017. godine. Ostvarili su brojne aktivnosti vezane uz temu Valentinova – srca. Projektni zadatci odvijali su se na nekoliko razina koje su bile prilagođene učenicima mlađe i učenicima starije dobi budući je projekt obuhvaćao učenike od 3 do 15 godina. U našoj su školi projekt provodila 2 tima učenika: tim učenika V. i tim učenika VI. razreda. Istražili su tradicionalni način obilježavanja Valentinova u Ivancu i sudjelovali u manifestaciji „Zebice – ftičeki se žene“. U konačnici je tim učenika VI. razreda, koristeći tekst na engleskom jeziku, izradio PowerPoint prezentaciju Birds wedding („Finches – the birds are getting married“). Učenike je u projektu vodila učiteljica Suzana Jagić.

 


Pokusi su nova fora

Učenici 4. razreda s učiteljicom Melitom Brodar, uključili su se u projekt Pokusi su nova fora.

Cilj projekta bio je približiti učenicima znanstvene sadržaje primjerene njegovoj dobi. Omogućiti učenicima da upoznaju i shvate osnovne zakonitosti i procese koji vladaju u prirodi, kao i osposobiti učenika da iz povezane sadržajne cjeline izdvoji pojedinačni problem, prouči ga i tako stečeno znanje upotrijebi za razumijevanje cjeline. 
Također smo unutar projekta htjeli pobuditi kod učenika zanimanje i želju za stvaranjem, otkrivanjem i istraživačkim radom, stvoriti uvjete da učenik otkrije svoje sposobnosti te otkrije značajke i vrijednost suradničkog učenja. Projekt je trajao cijelu 2016./2017. školsku godinu.

 


JELOVNIK
„Užina za sve III“

Priloženi dokumenti:
PROJEKT Uzina za sve III .pdf

STEM ČASOPIS

KUKULJICA

ŠETNJA ŠKOLOM

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Poštovani roditelji i učenici u priloženim dokumentima možete pronaći  informacije i poveznice potrebne za upis u srednju školu.

 

Link na brošuru odaberi svoju školu, klikom na sliku brošure. Brošuru je moguće i preuzeti u priloženim dokumentima.

 

KALKULATOR PRIVATNOSTI

KALKULATOR PRIVATNOSTI

NA INTERNETU

Anketa

e-Sigurnost

Red Button

SIGURNIJE NA INTERNETU

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET

KONTAKT

os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Ulica akademika Ladislava Šabana 17,

42240 Ivanec

tel: 042 781 330,

fax: 042 781 330

KORISNI LINKOVI
MONOGRAFIJA

 

Zainteresirani za školsku monografiju mogu se obratiti u tajništvo škole.

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Pretraživanje portala


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec / Ulica akademika L. Šabana 17, HR-42240 Ivanec / os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr / ravnatelj@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr
preskoči na navigaciju