2020-02-10 18:40:51

Radionice Klikni za sigurniji Internet u našoj školi

Već godinama naša škola vodi računa da učenike educira za sigurnije korištenje interneta. Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta škola je ove godine počela s radionicama za odabrane učenike 5. – 8. razreda. Njihov je zadatak da znanja stečena na radionicama prenesu svojim vršnjacima na Satovima razrednika. Spomenute je radionice za naše učenike održala Katarina Blažina Mukavec iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu u sklopu njihovog projekta Klikni za sigurniji Internet.

Na radionicama su bila po četiri učenika iz svih razreda koji su analizirali primjere potencijalno opasnih internetskih situacija. Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta se nastavlja, a ovdje ćemo i dalje izvještavati o njima.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec