2019-11-16 20:33:36

Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježavamo od 15. 11. 2019. – 15. 12. 2019.

U petak, 15. studenog, u kinodvorani Ivanec je za sve učenike osmih razreda matične i područne škole Salinovec te za dio učenika sedmih razreda održana edukativno – informativna predstava Droga – reci drogi NE! Predstavu je izveo Thearto projekt iz Zagreba. Tekst i režiju predstave potpisuje Zijah Sokolović, a u glavnim ulogama igraju Ivana Krizmanić i Jerko Marčić. U predstavi se kroz, živu i duhovitu komunikaciju prikazuje kako prepoznati situacije u pubertetu i adolescenciji kada mladi dolaze u dodir s drogom,

kada i zašto najčešće uzimaju drogu, kako i kada postaju ovisnici o drogama, kada i kako roditelji mogu pomoći i kada i zašto roditelji griješe… Kako drogi reći ne? Predstava je rezultat dobre suradnje Policijske postaje Ivanec, Grada Ivanca i Škole. Praćenjem sigurnosne problematike na području grada policija je u zadnje vrijeme ustanovila nešto izraženiju problematiku vezanu uz zloporabu droga i to na način da bilježi povećanje broja slučajeva posjedovanja i konzumacije marihuane od strane adolescenata. Budući da je zadaća policije ukazivati na sigurnosne probleme i u vezi s time predlagati i poduzimati određene preventivne aktivnosti, dogovoreno je da će Grad pokriti troškove tematske predstave kojom će se mladi upozoriti na opasnosti konzumacije droga. U školi se preventivne aktivnosti nastavljaju kroz cijeli mjesec, a dio njih se planira provesti u drugom  polugodištu (prigodni pano, predavanja/radionice, tribina za roditelje).  


Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec