2019-05-28 10:34:48

Oslobađanje od plaćanja školske kuhinje

U šk. god. 2019./2020. planiran je nastavak  projekta "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva"  - oslobađanje od plaćanja školske kuhinje.

Na oslobađanje od plaćanja, prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, imat će pravo djeca roditelja koji imaju Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu.

Zainteresirani roditelji koji udovoljavaju navedenom kriteriju trebaju podnijeti ZAHTJEV  za oslobađanje od plaćanja školske kuhinje u OŠ Ivanec.

HZMO, Područna služba Varaždin, i ove će godine preuzeti izdavanje dokumentacije potrebne  za prijavu u projekt "Užina za sve" temeljem podataka koje škole dostave.

Na roditeljima je samo da popune tiskani zahtjev na kojem se jasno vidi njegov/njezin  OIB i ime djeteta ( i OIB) za koje traži financiranje školske prehrane.

Obrazac  ZAHTJEVA  dostupan je na web stranici škole, u tajništvu škole te kod ravnatelja.

Zahtjevi se predaju do PETKA, 31. 5. 2019. do 12 sati u OŠ Ivanec.

* iznimno, za buduće učenike 1. razreda, zahtjevi će se popunjavati na roditeljskom sastanku u lipnju 2019.


Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec